Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
10-225 Olsztyn,
Al. Wojska Polskiego 8
 
Dyrektor
Błażej Gawroński
tel.: 89 535 77 78
 
Sekretariat
Teresa Serowik
tel.: 89 535 77 78
fax: 89 535 77 80

Dział Profilaktyki
tel.: 89 535 77 78
 
Koordynator
Anna Igielska
tel.: 89 533 58 22
 
Pracownicy
Leokadia Sztąberska
tel.: 89 535 77 78 wew. 14
Dorota Kulęgowska
tel.: 89 535 77 78 wew. 12
Marta Grosz
tel.: 89 535 77 78 we. 12
Kamila Serowik
tel.: 89 535 77 78 wew. 15
Marta Ruczyńska
tel.: 89 535 77 78 wew. 14
Magdalena Zapadka
tel.: 89 535 77 78 wew. 12
 

Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży
10-603 Olsztyn
ul. Pstrowskiego 36
tel.:  89 533 58 22
kom.: 693 458 014
 
Koordynator
Anna Igielska
tel.: 89 533 58 22
kom.: 693 458 014
Pracownicy:
Karolina Markiewicz
Magdalena Sutko
Karolina Burdalska
Mariola Świerczewska
kom.: 695 657 920

 

 
  • Punkt Promyk
11-041 Olsztyn
ul. Pstrowskiego 36
tel.: 89 533 58 22
 
 
Pracownicy:
Aneta Krzywicka
Dominika Świeciak
 

Dział Terapii
10-602 Olsztyn
ul. Metalowa 5
 
Sekretariat
Magdalena Łapko
tel: 89 542 94 66
Pracownicy:
Mirosława Szymecka
Jolanta Giżyńska
Anna Górska
Tomasz Szmit
 

Dział Finansowo-Księgowy
10-603 Olsztyn
ul. Metalowa 5
tel: 89 533 12 90 wew. 22

Izba Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych
10-603 Olsztyn
ul. Metalowa 5
tel: 89 533 13 68
czynne całą dobę