W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nr 7/2017, zamieszczone na stronie internetowej www.mzpitu.pl, złożone zostały następujące oferty na realizację zadania z zakresu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

1. Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Realizatorzy:

Adam Andruszkiewicz

Karolina Markiewicz

Złożona oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursowym dotyczącym programów korekcyjno-edukacyjnych i na tej podstawie została przyjęta do realizacji.

 

                                                                                                               Dyrektor MZPITU

                                                                                                               Błażej Gawroński