INFORMACJA DLA REALIZATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
I PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA GPRPA oraz PN na 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego informujemy,
że zajęcia, które zrealizowaliście Państwo do dnia 14.03.2020 należy rozliczyć do 6 kwietnia 2020.

Pozostałe zajęcia w związku z zaistniałą sytuacją ulegają zawieszeniu do odwołania.

Wszelkie zmiany po ewentualnym odwieszeniu zajęć, dotyczące terminów realizacji, ilości godzin i wynagrodzenia będą wymagały w przyszłości zmian w harmonogramach i aneksowania umów.