Dyrektor i pracownicy MZPiTU
składają najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku

 
Wiele radości, zdrowia, pomyślności, sukcesów i samych cudowności w 2019 roku.