INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W MIEJSKIM ZESPOLE PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OLSZTYNIE

10-225 Olsztyn   Al. Wojska Polskiego 8

 

 

 

Opiekun zmiany w Izbie Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

 

                                                        Pani Beata Zalewska

                                                       

 

 

zamieszkała w Olsztynie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku analizy ofert oraz po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych
z kandydatami  stwierdzono, że ww. osoba spełnia niezbędne wymagania wymienione w ogłoszeniu oraz posiada zasób wiedzy i poziom umiejętności warunkujący właściwe wykonywanie obowiązków opiekuna.

 

 

 

 

Olsztyn, dnia 26.11.2018r.

 

                                                                                                                                            

 

 

Błażej Gawroński

Dyrektor MZPiTU