INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W MIEJSKIM ZESPOLE PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OLSZTYNIE

                                        10-225 Olsztyn   Al. Wojska Polskiego 8

 

 

 

Opiekun zmiany w Izbie Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani

 

                                                        Pani Małgorzata Lopko

                                                        Pan Arkadiusz Polak

 

 

zamieszkali w Olsztynie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku analizy ofert oraz po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych
z kandydatami  stwierdzono, że ww. osoby spełniają niezbędne wymagania wymienione w ogłoszeniu oraz posiadają zasób wiedzy i poziom umiejętności warunkujących właściwe wykonywanie obowiązków opiekuna.

 

 

 

 

Olsztyn, dnia 06.09.2017r.

 

                                                                                                                                            

 

 

Błażej Gawroński

Dyrektor MZPiTU