Osoby zaangażowane w działalność profilaktyczną w Olsztynie  serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. "Wartości w profilaktyce".

Przebieg konferencji:
- wykład inauguracyjny: 
prof. Zbigniew B. Gaś "Wartości w profilaktyce"

- Warsztaty grupowe:
prof. Zbigniew B. Gaś "Wartości w profilaktyce środowiskowej"
dr Wiesław Poleszak "wartości w profilaktyce szkolnej. Omawiamy szkolny program wychowawczo-profilaktyczny"
Kamil Tomaszuk "Pozalekcyjne zajęcia sportowe - wartości i walory profilaktyczne"

Konferencja odbędzie się 13.09.2018 o godz. 10.00 w Eranova Miejsce Kreatywnej Aktywności, Al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie.

Nie prowadzimy zapisów na konferencję. Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!